European MSM Internet Survey (EMIS)

European MSM Internet Survey (EMIS) to wielojęzyczna, anonimowa ankieta internetowa dla gejów, biseksualistów i innych mężczyzn mających seks z mężczyznami (MSM).

EMIS to wspólny projekt partnerów akademickich, społecznych i rządowych w całej Europie, mający na celu informowanie o interwencjach w zakresie zdrowia seksualnego dla MSM. Odbył się w 2010 i 2017 roku przy podstawowym finansowaniu z programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia. Powtarzamy EMIS w 2024 roku.

EMIS ma na celu opisanie różnic w potrzebach w zakresie zdrowia seksualnego w różnych grupach mężczyzn, a także oszacowanie względnych poziomów różnych zachowań ryzykownych i zapobiegawczych.

EMIS zaowocował szeroką gamą raportów technicznych i społecznych, bardzo wieloma publikacjami naukowymi oraz 26 wskaźnikami dla 60 krajów na czterech kontynentach w Atlasie Kluczowych Populacji UNAIDS.

Wszystko to zmieniło krajobraz zdrowia gejów w wielu krajach europejskich.

LINK DO STRONY: https://www.emis-project.eu/

LINK DO BADANIA: https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cZpaCmXQAdyk6P4

Call Now Button