Buddy

Pomagamy osobom żyjącym z HIV

Masz dodatni wynik testu na HIV?
Chcesz o tym porozmawiać?

A może spotkać się z kimś, kto ma podobne doświadczenia?
Napisz do nas! (czesc@buddy-polska.pl)

Oferujemy pomoc psychologiczną od wolontariuszy żyjących z HIV, tak zwanych Buddy. Zapewniamy pełną dyskrecję!

Projekt BUDDY Polska bazuje na działaniach samopomocowych, samoorganizacyjnych i samorzeczniczych, poprzez zaangażowanie 12 wolontariuszy, tzw. buddies, osób żyjących z HIV. Biorą oni udział jako rzecznicy społeczności w kampanii medialnej, ukierunkowanej na przeciwdziałanie stygmatyzacji osób żyjących z HIV. Ponadto wolontariusze udzielają wsparcia tzw. rówieśniczego 40 osobom (w szczególności MSM), które niedawno dowiedziały się o zakażeniu, w zaakceptowaniu faktu zakażenia i poprawie jakości ich funkcjonowania społecznego.

Odbiorcami zrealizowanych działań są:

– Ogół społeczeństwa, który dzięki zapoznaniu się z historiami osób żyjących z HIV ma szansę dowiedzieć się jak dziś wygląda życie z wirusem i dlaczego od większości osób seropozytywnych nie można się zakazić;

– Osoby ze społeczności MSM, która pozostaje najbardziej dotknięta epidemią w Polsce. Oczekujemy, że dzięki możliwości zapoznania się z historiami innych MSM żyjących z HIV i zobaczenia, że zakażenie nie wpływa znacząco na ich życie, zmienią oni swoje nastawienie do osób seropozytywnych. W efekcie będą one bardziej akceptowane w swojej społeczności i będą rzadziej doświadczać wykluczenia i dyskryminacji, tak z powodu ich orientacji seksualnej jak i statusu serologicznego;

– Osoby, które niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu HIV. Dzięki przeprowadzonej kampanii medialnej wzmocnią swoją pozytywną tożsamość. Ponadto uzyskają możliwość wsparcia związanego z zaakceptowaniem faktu zakażenia i poprawy codziennego funkcjonowania psychicznego. Dla wielu z nich projekt stworzy także możliwość uzyskania motywacji niezbędnej do rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia.

STRONA PROJEKTU: 
https://buddy-polska.pl

Call Now Button