Połączenia CTRLowane

Projekt pn. „Połączenia CTRLowane- program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI” jest realizowany przez dwie organizacja pozarządowe – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od 2018 roku do grudnia 2020 roku, aktualna edycja od lutego 2021 do końca grudnia 2023 roku.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawa w latach 2018-2020 ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Szczegóły dotyczące poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu można znaleźć na stronie: http://polaczenia.org.pl/.

Projekt jest kontynuacją działań LICENCJAT” Z PROFILAKTYKI, CZYLI TRZYLETNI PROJEKT PROFILAKTYKI HIV I STI WŚRÓD STUDENTÓW/EK realizowanych przez – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od marca 2015 roku do grudnia 2017 roku.

Call Now Button