Połączenia CTRLowane

Projekt pn. „Połączenia CTRLowane” – program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI jest realizowany przez dwie organizacja pozarządowe – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS.
Aktualna edycja realizowana jest od stycznia 2024 do końca grudnia 2026 roku.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Realizacja odbywa się w ramach zadania konkursowego: Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia i profilaktyki w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób seropozytywnych oraz ich bliskich, ogłoszonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Strona projektu: http://polaczenia.org.pl/.

Projekt jest kontynuacją działań „Licencjat z profilaktyki, czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek” realizowanych przez Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od marca 2015 roku do grudnia 2017 roku. Po nim, w latach 2018-2023, projektów „Połączenia CTRLowane – program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI”.

Call Now Button