ChemSex

Program profilaktyki wskazującej – ChemSex

Program profilaktyki wskazującej dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków połączonych z podejmowaniem kontaktów seksualnych (ChemSex) – realizowany w latach 2019 – 2020.

Celem zadania było ograniczenie zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych u osób przyjmujących narkotyki celem podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych, tzw. zjawisko ChemSex.

Odbiorcami zaplanowanych działań były osoby używające szkodliwie narkotyków w celu podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych.

Oferowaliśmy:

  • konsultacje indywidualne ukierunkowane na zrozumienie obecnej sytuacji, a także określenie celów i narzędzi do jej zmiany

  • warsztaty służące lepszemu zrozumieniu przyczyn używania chemsex, a także pracy nad takimi zagadnieniami jak seks i seksualność, trzeźwy seks, intymność i budowanie relacji, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem oraz negocjowanie i stawianie granic

  • grupy wsparcia umożliwiające podzielenie się w bezpiecznej atmosferze doświadczanymi trudnościami związanymi ze zmianą i uzyskanie wsparcia od innych osób będących w podobnej sytuacji.

 
Call Now Button