ChemSex

Chemseks – Co to jest?

Chemseks, znany również jako „party & play” (PnP) lub „high & horny” (HnH), to zjawisko, które w ostatnich latach zyskało na popularności, zwłaszcza w niektórych społecznościach. Jest to praktyka polegająca na uprawianiu seksu pod wpływem psychoaktywnych substancji, które mają na celu zwiększenie doznań seksualnych i wydłużenie trwania aktu seksualnego. Główne substancje związane z chemseksem to metyloamfetamina (znana jako crystal meth), mefedron oraz GHB/GBL.

Ten trend, choć może wydawać się ekscytujący dla niektórych, niesie ze sobą poważne ryzyko zdrowotne i społeczne. Użytkownicy chemseksu często angażują się w ryzykowne zachowania seksualne, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażenia HIV, HCV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ponadto, istnieje ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego.

Definicja i historia Chemseksu

Chemseks, często określany jako „party and play” (PnP) lub „high 'n’ horny” (HnH), to termin używany do opisania aktywności seksualnej odbywającej się pod wpływem narkotyków. Zjawisko to zyskało na popularności wśród niektórych społeczności, zwłaszcza wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM). Historia chemseksu sięga początków XXI wieku, kiedy to zaczęto zauważać wzrost liczby przypadków uprawiania seksu pod wpływem narkotyków w celu zwiększenia doznań seksualnych i wydłużenia czasu trwania stosunku.

Zjawisko to zyskało szczególną popularność w dużych miastach, gdzie łatwy dostęp do narkotyków i anonimowość środowiska miejskiego sprzyjały jego rozwojowi. Chemseks często wiąże się z kulturą imprezową i jest obecny w niektórych kręgach społecznych, gdzie eksperymentowanie z narkotykami i seksualnością jest bardziej powszechne.

Substancje często stosowane w Chemseksie

W chemseksie najczęściej wykorzystywane są substancje takie jak metyloamfetamina (znana jako crystal meth), mefedron oraz GHB/GBL. Crystal meth jest silnym stymulantem, który zwiększa wytrzymałość i poziom pobudzenia, a także może prowadzić do intensywniejszych doznań seksualnych. Mefedron, często nazywany „mefem”, jest kolejnym popularnym narkotykiem w środowisku chemseksu, znany z tego, że zwiększa libido i poziom energii. GHB (gamma-hydroksymasłowy) i GBL (gamma-butyrolakton) to depresanty, które działają relaksująco i mogą powodować uczucie euforii.

Te substancje są często wybierane ze względu na ich zdolność do zwiększania przyjemności seksualnej i zmniejszania inhibicji. Jednakże, ich użycie wiąże się z poważnym ryzykiem, w tym z ryzykiem uzależnienia, przedawkowania, a także negatywnym wpływem na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Ryzyko związane z Chemseksem

Chemseks niesie ze sobą szereg poważnych zagrożeń zdrowotnych i społecznych. Użytkownicy narażeni są na zwiększone ryzyko zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i HCV, ze względu na częste angażowanie się w ryzykowne zachowania seksualne, takie jak niezabezpieczony seks z wieloma partnerami. Ponadto, istnieje ryzyko przedawkowania i uzależnienia od używanych substancji.

Zdrowie psychiczne również często cierpi w wyniku regularnego uczestnictwa w chemseksie. Użytkownicy mogą doświadczać depresji, lęku, paranoi, a nawet psychoz. Społecznie, chemseks może prowadzić do izolacji, problemów w relacjach i trudności w utrzymaniu stabilności zawodowej. Warto zauważyć, że zjawisko to nie dotyczy wyłącznie społeczności LGBTQ+, choć jest w niej bardziej widoczne. Chemseks stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego i wymaga zintegrowanego podejścia, które obejmuje edukację, wsparcie i leczenie.

Chemseks w społecznościach LGBTQ+

Chemseks jest zjawiskiem szczególnie widocznym w społecznościach LGBTQ+, zwłaszcza wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami (MSM). W tych grupach, chemseks często jest postrzegany jako sposób na intensyfikację doznań seksualnych, a także jako środek do radzenia sobie z różnymi problemami psychologicznymi, takimi jak niska samoocena, dyskryminacja czy stres związany z orientacją seksualną. Niestety, ta praktyka może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych, w tym do zwiększonego ryzyka zakażeń przenoszonych drogą płciową i problemów z uzależnieniem.

Ważne jest, aby społeczności LGBTQ+ miały dostęp do odpowiednich zasobów edukacyjnych i wsparcia, które pomogą zrozumieć ryzyko związane z chemseksem i promować bezpieczniejsze zachowania. Organizacje zajmujące się zdrowiem i dobrobytem tych społeczności odgrywają kluczową rolę w świadczeniu takich usług, w tym w dostarczaniu informacji o bezpiecznym seksie, testowaniu na obecność chorób przenoszonych drogą płciową oraz terapii uzależnień.

Jak rozpoznać i zapobiegać zagrożeniom Chemseksu

Rozpoznanie i zapobieganie zagrożeniom związanym z chemseksem wymaga świadomości i edukacji. Osoby uczestniczące w tej praktyce powinny być świadome ryzyka, jakie niesie ze sobą używanie narkotyków i uprawianie ryzykownego seksu. Ważne jest, aby znać objawy uzależnienia i szukać pomocy, gdy zachowania stają się szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Edukacja na temat bezpiecznego seksu i korzystania z metod ochrony, takich jak prezerwatywy i profilaktyka PrEP (profilaktyka przedekspozycyjna), jest kluczowa. Ponadto, ważne jest, aby społeczności i instytucje zdrowia publicznego prowadziły kampanie informacyjne i zapewniały dostęp do testów na obecność chorób przenoszonych drogą płciową oraz do wsparcia psychologicznego.

Wsparcie i leczenie uzależnienia od Chemseksu

Wsparcie i leczenie osób uzależnionych od chemseksu jest kluczowym elementem w radzeniu sobie z tym zjawiskiem. Istnieją różne formy pomocy, w tym terapia indywidualna, grupowa, programy leczenia uzależnień oraz wsparcie społecznościowe. Ważne jest, aby osoby borykające się z problemem chemseksu miały dostęp do specjalistów, którzy rozumieją specyfikę tego zjawiska i mogą zapewnić odpowiednie wsparcie.

Centra wsparcia dla osób LGBTQ+, organizacje zdrowia publicznego oraz specjalistyczne kliniki oferują zasoby i programy, które pomagają w leczeniu uzależnienia i radzeniu sobie z powiązanymi problemami zdrowotnymi i społecznymi. Wsparcie to może obejmować terapię behawioralną, leczenie farmakologiczne, wsparcie w radzeniu sobie ze stresem oraz pomoc w budowaniu zdrowych relacji i sieci wsparcia społecznego.

Kluczowe jest, aby osoby dotknięte problemem chemseksu wiedziały, że pomoc jest dostępna i że mogą podjąć kroki w kierunku zdrowszego i bezpieczniejszego stylu życia.

Program profilaktyki wskazującej – ChemSex

Program profilaktyki wskazującej dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków połączonych z podejmowaniem kontaktów seksualnych (ChemSex) – realizowany w latach 2019 – 2020.

Celem zadania było ograniczenie zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych u osób przyjmujących narkotyki celem podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych, tzw. zjawisko ChemSex.

Odbiorcami zaplanowanych działań były osoby używające szkodliwie narkotyków w celu podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych.

Oferowaliśmy:

  • konsultacje indywidualne ukierunkowane na zrozumienie obecnej sytuacji, a także określenie celów i narzędzi do jej zmiany
  • warsztaty służące lepszemu zrozumieniu przyczyn używania chemsex, a także pracy nad takimi zagadnieniami jak seks i seksualność, trzeźwy seks, intymność i budowanie relacji, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem oraz negocjowanie i stawianie granic
  • grupy wsparcia umożliwiające podzielenie się w bezpiecznej atmosferze doświadczanymi trudnościami związanymi ze zmianą i uzyskanie wsparcia od innych osób będących w podobnej sytuacji.
Call Now Button