PEP

PEP czyli poekspozycyjna profilaktyka zakażenia HIV (Post-exposure Prophylaxis – PEP)

Czym jest PEP i kto powinien z niego korzystać?


Poekspozycyjna profilaktyka zakażenia HIV (Post-exposure Prophylaxis – PEP) polega na przyjmowaniu leków antyretrowirusowych w sytuacji, gdy dojdzie do kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym (seks bez prezerwatywy, pęknięcie prezerwatywy, kontakt z krwią, nasieniem, śluzem pochwowym, preejakulatem, zakłucie lub zacięcie ostrym narzędziem, na którym mogła być krew).

Celem profilaktyki poekspozycyjnej jest niedopuszczenie do zakażenia HIV. Profilaktyka poekspozycyjna nie chroni w 100% przed zakażeniem HIV, ale jeśli w konkretnym przypadku ryzyko zakażenia jest istotnie zwiększone, PEP może je znacząco zmniejszyć.

PEP nie jest substytutem innych metod zapobiegania zakażeniu HIV, takich jak używanie prezerwatyw podczas każdego kontaktu seksualnego, stosowanie PrEP, używanie własnego sprzętu do iniekcji. Profilaktyka poekspozycyjna powinna być stosowana jedynie w wyjątkowych sytuacjach. PEP nie jest odpowiedni dla osób, który regularnie narażone są na zakażenie HIV (np. podejmują kontakty seksualne bez zabezpieczenia z partnerem/ką , który/a jest zakażony HIV). W takiej sytuacji powinno się rozważyć stosowanie PrEP czyli profilaktyki przedekspozycyjnej. PrEP polega na ciągłym przyjmowaniu raz dziennie tabletki zawierającej dwa leki przeciw HIV, w celu zapobieżenia zakażeniu.
PEP jest skuteczny, ale nie daje 100-procentowej gwarancji więc powinieneś/aś używać prezerwatyw w kontaktach seksualnych, w trakcie przyjmowania PEP. Pozwoli to uniknąć ponownej ekspozycji na HIV, a także zapobiec potencjalnemu zakażeniu innych.

Kiedy rozpocząć PEP?

Przyjmowanie leków w ramach profilaktyki poekspozycyjnej powinno się rozpocząć w ciągu 48 godzin od potencjalnie ryzykownej sytuacji. W uzasadnionych przypadkach (gdy wiemy na pewno, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną HIV) czas ten może być wydłużony do 72 godzin. Im szybciej przyjmiemy leki tym lepiej – liczy się każda godzina! Przepisane leki przyjmuje się codziennie przez 28 dni.
Możliwie szybkie rozpoczęcie przyjmowania leków antyretrowirusowych po potencjalnej ekspozycji na HIV jest niezwykle ważne. Badania wskazują na bardzo niską lub brak skuteczności PEP jeżeli przyjmowanie leków rozpocznie się później niż 72 godziny od ryzykownej sytuacji.

Gdzie mogę otrzymać PEP?

PEP możesz uzyskać umawiając wizytę w Poradni Specjalistycznej Chmielna Express. Profilaktyka poekspozycyjna może być przepisana jedynie przez lekarza specjalistę.

Niezbędne leki (oferowane na preferencyjnych warunkach – koszt około 1000-1200 zł) dostępne są w pobliskiej aptece.

Czy PEP ma skutki uboczne?

PEP jest bezpieczny, ale może powodować np. nudności i złe samopoczucie. Skutkom tym można zapobiec i nie zagrażają one zdrowiu. W razie wystąpienia efektów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Call Now Button