Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny w Płocku

(przy Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego)

Adres:
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
woj. mazowieckie
tel. (24) 364 62 15 (od 7.00 do 14.30)

Godziny pracy:
wtorek 15.00 – 18.00
czwartek 15.00 – 18.30

UWAGA: Ostatni klient (na zlecenie testu) przyjmowany jest 15 minut przed końcem pracy Punktu. 

Bezpłatne badanie HIV w Płocku – W ramach fundacji

===> Co warto wiedzieć o badaniu w kierunku HIV? <===

Aby wykonać test w kierunku HIV nie trzeba mieć skierowania od lekarza, ubezpieczenia czy dowodu osobistego. Klient Punktu Testowania pozostaje przez cały czas anonimowy i ma gwarancję poufności. Wynik badania odbiera się wyłącznie osobiście. Nie udziela się informacji o wynikach telefonicznie czy korespondencyjnie. Wynik testu wydaje doradca, a jego odbiór jest okazją do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, upewnienia się co do jego znaczenia. Wynik wydawany jest na podstawie numeru badania i hasła, ustalonego wcześniej przez klienta.

Badanie w kierunku HIV składa się z dwóch elementów: rozmowy z doradcą oraz pobrania niewielkiej ilości krwi przez pielęgniarkę. Zadaniem doradcy jest udzielenie klientowi rzetelnej informacji na temat ryzyka zakażenia, sposobów jego minimalizacji, ocena ryzyka w odniesieniu do konkretnej sytuacji oraz zapewnienie wsparcia osobie badanej. Wszyscy doradcy pracujący w PKD posiadają certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS (agenda Ministra Zdrowia), zaświadczający o ich gruntownym przygotowaniu do wykonywania tego zawodu oraz odpowiednich kompetencjach. Rozmowa ma charakter poufny i prowadzona jest w przyjaznej dla klienta atmosferze. Osoba zgłaszająca się na badanie nie jest oceniana ani pouczana, a jedynie informowana o możliwych konsekwencjach.

Test w kierunku HIV najlepiej wykonać 12 tygodni od sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia. Otrzymany wówczas wynik jest ostateczny, a na jego podstawie można w pełni wykluczyć zakażenie HIV.

W PKD wykonuje się testy przesiewowe , które dają możliwość wykrycia zakażenia już we wczesnej jego fazie (już po pełnych 15 dniach od zakażenia), jednak całkowitą pewność w stosunku do otrzymanego wyniku „ujemnego” (brak zakażenia) można mieć jedynie, gdy badanie zostanie wykonane po tzw. „oknie serologicznym”, czyli po 12 tygodniach od sytuacji ryzykownej.  

*** Sprawdź jak dojechać do PKD w Płocku ***

 

Najbardziej aktualne informacje o wszystkich Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Polsce znajdziesz pod adresem: http://www.aids.gov.pl/pkd/ 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, prowadzony przez Społeczny Komitet ds. AIDS
współfinansują: Urząd Miasta Płocka, Levi Strauss & Co. oraz Krajowe Centrum ds. AIDS. 

 

TEST NA HIV W PŁOCKU * SZYBKO * TEST NA HIV * POUFNIE * BADANIE NA HIV PŁOCK* BEZPIECZNIE * TEST NA HIV PŁOCK * BLISKO * TEST W KIERUNKU HIV PŁOCK* ANONIMOWO * BADANIE W KIERUNKU HIV PŁOCK* BEZPŁATNIE * HIV PŁOCK  

Call Now Button